sporen van God
mystiek
ervaring
natuur
christendom
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
moeder Gods
opstandingsikoon
paasikonen
paasikonen2
paasikonen3
kerkvader wijsheid
heiligen in 't licht
deësis
verheerlijking
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

IKONEN


Vensters op de eeuwigheid' worden iconen weleens genoemd. Doorkijkjes naar de hemel.

Maar meer nog dan dat: het is of ons eigen gewone leven eventjes belicht wordt met eeuwig licht. En dan kunnen we weleens heel andere dingen zien. Misschien wel sporen van God. Bij het mediteren bij iconen gaat het om een andere manier van kijken, om omkering. Om het eigen leven te zien vanuit de icoon. Een voorbeeld: stel dat we worstelen met een vastgelopen relatie en we mediteren bij de opstandingicoon. De opstanding wordt afgebeeld als de neerdaling van Christus in het dodenrijk waar hij de doden bevrijdt uit hun kerkers. Leven vanuit de Opgestane heeft dus iets te maken met het ingaan op wat er vastzit en daar bevrijdend mee omgaan.

Of kijk eens naar die onverwachte gebeurtenis in je leven vanuit de aankondigingsikoon hiernaast. Misschien zie je dan wel heel iets anders oplichten in die gebeurtenis...aankondiging aan Maria
aankondiging aan Maria - M.Vonkeman