sporen van God
mystiek
artikelen
klassieke teksten
mp3 cursussen
aanbevolen boeken
podcasts
ervaring
natuur
christendom
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

 
you are the music - foto M.Vonkeman
 

 

Mystiek

 

Mystiek: een vorm van kennen die door het ontzag is heengegaan (Buber)

 

Mystiek betekent: verborgen. Zoiets als de drie aapjes van horen, zien en zwijgen.

Je hoort iets, ziet iets, er gebeurt je iets, maar er zijn geen woorden voor. You are the music while the music lasts.

 

Mystici zijn mensen die iets aanvoelen van de grondbeweging van het leven, de oergrond waar alles uit ontspringt, en die in het christendom God wordt genoemd.

 

Eigenlijk doet iedereen dat weleens op zijn of haar manier. Meestal blijft het bij een moment, van schoonheid in de natuur, van diep geraakt zijn door een gebeurtenis, of muziek die je even opent.

 

Mensen met een mystieke antenne beleven zoiets als een uitnodiging.  Ze zouden altijd zo open willen leven. En zo begint hun reis. In dat proces gebeurt er van alles en begrijpen ze steeds meer over de werkelijke aard van het bestaan. God trekt sporen in het leven en daar vertellen mystici van. Soms in liefdestaal, soms als gedicht of als filosofie, vaak met begrippen uit hun eigen religieuze traditie. Soms met woorden die elkaar tegenspreken, of met vergelijkingen en beelden, want eigenlijk is het onzegbaar. Hoe kun je de muziek beschrijven die klinkt als je zelf muziek geworden bent?

 

De moderne componist Jonathan Harvey heeft naar mijn idee de mystieke weg in muziek weten uit te beelden. 

Luister naar een opname van Come Holy Ghost. (6 min.) Daarin kun je iets horen van het onbegrijpelijke dat gebeurt als de Geest van God je overkomt.

Het wordt gezongen door het Engelse jongenskoor Choir of New College, Oxford, op hun cd In Excelsis.


Stel je een loodrechte, steile rots voor met een uitstekende rand aan de top. Stel je dan voor hoe iemand zich voelt als hij zijn voet op de rand van de afgrond zet en beneden zich alleen maar een enorme diepte ziet. Naar mijn oordeel is dit wat de ziel ervaart, wanneer zij verder gaat dan materiële zaken in haar zoeken naar datgene wat geen dimensie heeft en sinds eeuwigheid bestaat. Want dan is er geen enkel houvast meer, noch tijd, noch plaats, geen maat voor iets anders. Met onze geest kunnen wij er niet bij. Zo wordt de ziel die zich voortdurend elk herkenningspunt ziet ontglippen, duizelig en verward en zij keert eens te meer terug tot wat haar zo nauw verwant is, tevreden dat zij tenminste dit weet over het Transcendente: dat het volkomen verschilt van alles wat de ziel kent. (Gregorius van Nyssa, 4e eeuw)


Er staan nog veel meer teksten over mystiek op de volgende bladzijden. Artikelen over Cassianus en het vermogen om te onderscheiden waar het op aan komt, volwassen geloof, God voedt zijn kinderen met honger; Godservaring? christelijke mystiek; leven uit de bron. Je vindt er ook nieuw vertaalde teksten van: Dag Hammerskjöld, Johannes van het Kruis, Theresa van Avila, Beatrijs van Nazareth, Thomas à Kempis, Eckhart, Antoine de St. Exupéry en Simone Weil en ook chassidische verhalen (uit de joodse spirituele traditie).

 

Ook vind je een aantal audio cursussen:  Dr. R. van Dijk over Alijt Bake (een Nederlandse mystica);  Dr. H. Blommestijn over een preek van Eckhart; en een deel van een serie lezingen van Dr. Otger Steggink, Dr. Hein Blommestijn en Dr. Jos Huls over Johannes van het Kruis. De teksten die behandeld worden, staan er op en ook de geluidsbestanden (mp3).

 

Welke teksten moet je lezen als je meer over mystiek wilt weten? Kijk bij aanbevolen boeken.

 

Op youtube kwam ik een voorgelezen citaat van Thomas Merton tegen, dat perfect beschrijft wat mystieke contemplatie is. (voor engelstaligen).