sporen van God
mystiek
ervaring
natuur
christendom
wat is het?
bijbel
lectio divina
kracht onderweg
stem van verlangen
preken
bijbelpreken
wie ben ik?
bach-preken
popsongpreken
preek en kunst
wanneer lees je echt
de ziel dorst
kerstverhalen
atheïsme en geloof
crucifixen
lam van God
kerk
gebed en meditatie
andere godsdiensten
kunst
literatuur
muziek
ikonen
het leven
kwaad en lijden
cursus
links
over deze site
contact
Sitemap

 

 

PREKEN

 

 

Preken hebben door de eeuwen heen steeds een ander accent gehad. In het begin werden er brieven en verhalen van de eerste leerlingen van Jezus voorgelezen. Al snel ontwikkelde zich een zekere volgorde in wat er werd voorgelezen (toen er steeds meer kerkfeesten kwamen). Ook begonnen de voorgangers (priesters) toelichtingen te schrijven op de brieven en verhalen. Men probeerde de betekenis van het levensverhaal van Jezus steeds weer uit te leggen voor de tijd waarin men leefde, met de vragen die er toen speelden.

 

Lange tijd was de bijbel ook niet beschikbaar in de taal van het volk en werd alleen maar voorgelezen in de kerk in het latijn (of kerkslavisch). De Reformatie (toen de protestanten zich afsplitsten van de rooms-katholieke kerk) heeft een belangrijke impuls gegeven aan het persoonlijk bijbellezen - o.a. omdat Luther de bijbel in het Duits vertaalde zodat iedereen het zelf lezen kon.

 

De belangstelling voor wat er nu echt was gebeurd, kwam op in de 19e eeuw, toen het bijbelkritisch onderzoek begon naar de grondteksten en de historische gegevens.

In de 20e eeuw begonnen de theologen zich te interesseren voor de joodse bronnen van de bijbel. Dat kwam doordat men zich afvroeg hoe het mogelijk was dat een christelijk werelddeel bijna het hele joodse volk - waar Jezus ook bij hoorde - had uitgemoord. Blijkbaar klopte er iets niet in de manier van bijbeluitleggen...

 

Ook de bevrijdingsbewegingen wereldwijd en de opkomst van de psychologie hebben veel veranderd in de manier waarop de bijbel wordt gelezen en uitgelegd. Er is ook meer respect voor de poëzie van de bijbel. 

 

Tegenwoordig is vooral de globalisering en het gesprek met andere godsdiensten een belangrijke invloed. Ook de mystieke manier van bijbeluitleg (zoals die in vroeger eeuwen meer gebruikelijk was) komt weer in de belangstelling. Dan gaat het niet meer zozeer om uitleg van wat het betekent, als wel om werking: dat je ziel een beetje opengaat voor God die anders is dan alles wat we zelf kunnen bedenken.

 

 

Op de volgende bladzijden vind je bijbelpreken waar iets van dit alles in terug te vinden is. Verderop staan preken waar bijbelteksten in gesprek gaan met Bach, of met popsongs.